nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Savjetovanje sa javnošću PDF Ispis E-mail

Koordinator za savjetovanje Općine Gračišće:


Marina Benković

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

OPĆINA GRAČIŠĆE

Jedinstveni upravni odjel

Loža 1, 52403 Gračišće

Tel: 052/687-111

Fax:052/687-156

www.gracisce.hr

.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Gračišće uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Gračišće.

.

.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Izmjene i dopune PLANA savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Plan normativne aktivnosti

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

.

OTVORENA SAVJETOVANJA

Obrazac za sudjelovanje

ZATVORENA SAVJETOVANJA

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.

Obrazac za sudjelovanje 

Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta: 

http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljite-opina-graie

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

-          scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

-          klikom na "Layer list" ("Lista slojeva") pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

-          odaberite sloj koji želite pregledavati - "Poljoprivredne površine"

-          upisom broja katastarske čestice na "Search" ("Traži") i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

-          klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-          klikom na "Export Map" omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o izvršenom javnom uvidu. 

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju, Nadopuna izvješća o provedenom savjetovanju

.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Javno savjetovanje o Prijedlogu (Nacrtu) Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju 

.

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Obrazac za sudjelovanje

Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta: http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljiste-opcina-gracisce

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

-          scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

-          klikom na "Layer list" ("Lista slojeva") pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

-          odaberite sloj koji želite pregledavati - "Poljoprivredne površine"

-          upisom broja katastarske čestice na "Search" ("Traži") i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

-          klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-          klikom na "Export Map" omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o provedenom savjetovanju 


.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju 

OBRAZAC

Izvješće

OBRAZAC

Izvješće

.

  • Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Obrazac

Izvješće

.

Savjetovanja vezana uz Proračun

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu

.

.