nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Mjesni odbori PDF Ispis E-mail

Mjesni odbori:


Batlug – Milotski brijeg

Bazgalji

Gračišće – Škopljak

Mandalenčići – Jakačići

.

Na području Općine osnovani su ovi Mjesni odbori:

1. Mjesni odbor BATLUG-MILOTSKI BRIJEG za naselja Batlug i Milotski brijeg s pripadajućim  dijelovima naselja (selima)

Breščić, Brešnica, Jarbulišće, Mrkoči, Salamunišće i Sv. Križ, Hrvatini i Jašići;

.

2. Mjesni odbor  BAZGALJI  za naselje Bazgalji s pripadajućim  dijelovima naselja (selima) 

Balarini, Bolčići, Brtačići, Češići, Čuleti, Funčići, Lopatari, Lovrinići, Luckići, Marcani, Sv. Marija Magdalena, Stihovići, Šujevići i Tudori;

.

3. Mjesni odbor GRAČIŠĆE-ŠKOPLJAK za naselja Gračišće i Škopljak s pripadajućim dijelovima naselja (selima)

Baldeti, Forlani, Gržići, Levini, Marcani, Mraki, Relji, Škvari, Šporari, Toncini, Češići, Gojtani, Sv. Juraj, Lovrenčići, Mali Škljonki, Martinićeva Stancija, Usoje, Valeti, Veli Škljonki, Vlahovići, Žlepčari, Čulji, Kostrčani, Breščić, Bažoni, Brežani, Lovrići, Matkovići, Poldrugovci, Runki, Škrbani i Žuhčići;

.

4. Mjesni odbor MANDALENČIĆI-JAKAČIĆI  za naselja Mandalenčići i Jakačići  s  pripadajućim dijelovima naselja (selima)

Bakši, Bregi, Brljafi, Buršići, Čubanići, Darišće, Deltini, Dermiti, Dončišće, Jadrohi, Jelčići, Katun Gračaški, Križarovica,  Putinji, Raji, Baštini, Brozani, Bertetići, Kalandrići, Kaligari, Lančišće, Mrleti, Pažanići, Pužari i Šimunčići.

.

PRAVILA MO Bazgalji

 

PRAVILA MO Milotski brijeg


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Jakačići


RJEŠENJE o izboru predsjednika/ice Vijeća MO Gračišće


RJEŠENJE o izboru predsjednika/ice Vijeća MO Batlug


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Bazgalji


RJEŠENJE o izboru predsjednika/ice Vijeća MO Milotski brijeg


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Mandalenčići


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Škopljak


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Gračišće


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Batlug


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Bazgalji


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Jakačići


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Mandalenčići


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Milotski brijeg


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Škopljak