nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

Općina Gračišće

Loža 1

52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

OIB: 54846336787

MB: 02611589

IBAN:HR4324070001813200006

OTP banka d.d.

tel. 052 687 111 (centrala)

e-mail: gracisce@gracisce.hr

www.gracisce.hr

Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Odluke PDF Ispis E-mail

2022. godina

.

..

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 14.09.2022.

1. Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

2. Odluka o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Gračišće na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

3. Zaključak za sufinanciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću - Lovrinić

4. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika

.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 14.07.2022.

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2022. - 30.06.2022.

2. Odluka o imenovanju Etičkog odbora Općine Gračišće

3. Odluka o imenovanju Vijeća časti Općine Gračišće

4. Rješenje za imenovanje komisije za dodjelu priznanja i nagrada Općine Gračišće

5. Izvješće o provedbi Plana Upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2021. godini

6. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gračišće

7. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Bažon

8. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Sandalj

9. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Smoković


Akti Načelnika - srpanj 2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu (01.01.2022. - 30.06.2022.)

.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 18.05.2022.

1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Gračišće

2. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Središnje Istre Tinjan

.

.Akti Načelnika - svibanj 2022.

Odluka o prodaji vozila u vlasništvu Općine Gračišće

.

Jedinstveni upravni odjel - svibanj 2022.

Ispravak Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračišće

.

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 30.03.2022.

1. Statut Općine Gračišće

2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gračišće

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2021. godinu - Izvješće o provedbi Plana

gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2021. godinu

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu

5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

6. Odluka o otpisu zastarjelih i sporno naplativih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata

7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2021. godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

9. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Gračišće

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje

financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini - Izvješće o

iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini

11. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine


Akti Načelnika - ožujak 2022.

Odluka o korištenju zgrade bivše škole u Bazgalji

Odluka o korištenju Katinine kuće

Odluka o korištenju Lovačkog doma

Odluka o korištenju "Špitala"


5. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 31.01.2022.

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračišće

2. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračišće

3. Prve (I.) izmjene Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Gračišće i članovima radnih tijela Općinskog vijeća

Općine Gračišće

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2021. godinu

5. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće u 2021. godini

6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2022. godinu

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin o obavljenoj financijskoj reviziji Općine

Gračišće za 2020. godinu

.

.


2021. godina

.

4. sjednica Općnskog vijeća Općine Gračišće - 22.12.2021.

Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu

Odluka o Prvim ( I. ) Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu

Proračun Općine Gračišće za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djeteta u obrtu za čuvanje Mali princ

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2021. godini

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Gračišće u 2021. godini

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2021. godini

Prve (I.) izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2021. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2021. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Programa javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2021. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture

Općine Gračišće za 2021. godinu Prve (I.) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2022. godini

Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Gračišće u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2022. godini

Program socijalno-zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2022. godinu

Program javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2022. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za

2022. godinu

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za

2022. godinu

Odluka o otpisu potraživanja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine

Gračišće u 2022. godini

Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2022. godinu,

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2022. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2022. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja poduzeća Gračišće d.o.o. za 2020. godinu

.

Akti Načelnika - prosinac 2021.

Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Gračišće, Službene novine broj 61/2021

Provedbeni program Općine Gračišće za razdoblje 2021.-2025. godine

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Gračišće

.

Akti Načelnika - studeni 2021.

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju vozila u vlasništvu Općine Gračišće

Odluka o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gračišće

.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 26.10.2021.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pristupanje Manjem urbanom području Grada Pazina

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Bažon Martine

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Jularić Starčić Martine

.

Akti Načelnika - listopad 2021.

Odluka o prodaji vozila u vlasništvu Općine Gračišće


Akti Načelnika - rujan 2021.

Odluka o korištenju "Špitala"

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika

.

OPĆINSKO VIJEĆE

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 27.07.2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin

Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Gračišće i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće

Odluka o plaći, naknadi i ostalim pravima načelnika Općine Gračišće

Prve (I.) izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

Odluka o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće

.

Akti Načelnika - srpanj 2021.

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

.

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 16.06.2021.

 1. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatno verifikacijske komisije
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatno verifikacijske komisije
 3. Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Gračišće
 4. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Komisije za izbor i imenovanja
 5. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće
 6. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće
 7. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

Akti Načelnika - lipanj 2021.

Odluka o dodjeli općinske nagrade

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Gračišće

.

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 23.02.2021.

 1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće
 3. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće
 4. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2020. godini
 7. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2020. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu
 9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini
 11. Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini
 12. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva trgovine STUDENAC d.o.o.
 13. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje od 1.7.2020. do 31.12.2020. godine
 14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu
 15. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godini u Općini Gračišće
 17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u Općini Gračišće
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2020. godinu
 19. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće u 2020. godini
 20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2021. godinu

Akti Načelnika - siječanj 2021.

Suglasnost - Vodovod Labin d.o.o.

.


2020. godina

.

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 17. prosinca 2020.

 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće od 2020.-2025.,
 2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 3. Prve I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,
 4. Prve I. Izmjene Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,
 5. Prve I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 6. Prve I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 7. Odluka o Prvim I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu
 8. Proračun Općine Gračišće za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2022. – 2023.,
 9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu,
 10. Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2021. godinu,
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 13. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2021. godinu,
 14. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2021. godinu,
 15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini,
 16. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2021. godini,
 17. Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. godine,
 18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnje dječjeg igrališta u Klenju na području Općine Gračišće, opis projekta
 19. Odluka o kupnji dijela nekretnine k.č. 105/2 zgr. k.o. Gračišće.

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 19. studenog 2020.

 1. Prvo čitanje Proračuna za 2021. godinu i Projekcija proračuna za 2022. - 2023. godine,
 2. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Slivar,
 3. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Sandalj,
 4. Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Lovrinić,
 5. Odluka o osnivanju Odbora za problematiku kamenoloma na području Općine Gračišće,
 6. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,
 7. Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2021. godinu,
 8. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2020. godinu,
 9. Zaključak o prihvaćanju izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske i Općine Gračišće,
 10. Zaključak o ne prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji Općine Gračišće i Hrvatske Alijanse Kulture,

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 15. rujna 2020.

1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2020. - 30.06.2020.,

2.Odluka o otpisu,

3.Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće,

4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,

5.Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Hrvatske na području Općine Gračišće,

6.Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Gračišće,

7.Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja općinskog načelnika

.

Odluka Načelnika - kolovoz

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Jedinstveni upravni odjel, kolovoz2020.

II. Izmjene i dopune Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće


24. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 16. lipanj 2020.

 1. Odluka o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2019. godinu
 2. Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2019. godinu za Gračišće d.o.o.,
 3. Pročišćeni teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,
 4. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići,
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,
 6. Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade,
 7. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija u Općini Gračišće za 2020. godinu,
 8. Statut Općine Gračišće,
 9. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

.

Odluke načelnika - svibanj

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

.

Jedinstveni upravni odjel, svibanj 2020.

Ispravak I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

I. izmjene i dopune Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

.

23. izvnaredna elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 16. travanj 2020.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

.

Odluke Načelnika - ožujak

Odluka II. izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 17. ožujak 2020.

 1. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2019. godinu,
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. do 2023.,
 3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. godinu,
 4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 9. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama,
 10. Polugodišnji izvještaj Općinskog načelnika.

.Jedisntveni upravni odjel veljača 2020.

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće


2019. godina


21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 19. prosinca

1.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

2.II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

3.I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,

4.II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

5.III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

6.Odluka o Trećim (III.) izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

7. Proračun Općine Gračišće za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2021. – 2022.,

8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,

9. Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

12. Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Općini Gračišće iz prethodnih razdoblja,

13. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,

14. Odluka o usvajanju strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za razdoblje od 2019. do 2025. godine,

15. Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2020. godinu,

16. Pogram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće,

17. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje i izdavanje jamstva PVZ Pazin,

18. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2020. godini,

19. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Gračišće,

20. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

.

20. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 19. studeni

Odluka o Drugim (II). izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

.

Akti Načelnika - studeni 2019.

Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Gračišće

Registar imovine

II. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće.

.

Akti Načelnika - listopad 2019.

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gračišće

Plan djelovanja civilne zaštite Općina Gračišće - Prilozi

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite

.

Akti Načelnika - rujan 2019.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće.

1.Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gračišće,

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

3.I. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

4.Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

5.Zaključak o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću

.

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 05. rujan 2019

 1. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu
 2. I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu
 3. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 4. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 5. Odluka o zaduživanju
 6. Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće
 7. Zaključak o ne namjeravanju korištenja prava prvokupa
 8. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće

 9. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Gračišće,
 10. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

.

.

AKTI JEDINSTRVENOG UPRAVNOG ODJELA – KOLOVOZ 2019

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

Akti Načelnika - kolovoz 2019.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za školsku godinu 2019./2020.

I.IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće- 25. srpanj 2019.

.

1.Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

2.Odluka o komunalnom redu Općine Gračišće

.

16 sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 09. svibnja 2019.


 1. Odluka o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2018.
 2. Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2018. godinu za Gračišće d.o.o.
 3. Rješenje o imenovanju predsjednika i četiri člana Komisije za dodjelu priznanja i nagrada Općine Gračišće
 4. Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2019. godinu
 5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Gračišće
 6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta ulaganja u rekonstrukciju i opremanje Društvenog doma Brljafi
 8. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće
 9. Odluka o korištenju javnih površina u Općini Gračišće

Akti Načelnika - svibanj 2019.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

I. (prve) izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

Odluka o dodjeli općinske nagrade

Odluka o dodjeli nagrade za najbolje uređenu okućnicu15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 22. ožujka 2019.

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2018. godinu
 2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2019. godinu
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u Općini Gračišće
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godini u Općini Gračišće
 6. Odluka o I. (prvoj) izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće
 7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja opremanja Društvenog doma Brljafi na području Općine Gračišće
 8. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2018. godinu
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija Općine Gračišće za 2018. Godinu
 10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće
 11. Odluka o prihvaćanju primjedbi i prijedloga na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gračišće


14. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 12. veljače 2019.

1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2018.-2023

.

Akti Načelnika - veljača 2019.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga(SN Grada Pazina 7/19)

.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. siječnja 2019.

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenoj reviziji,

2. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračišće,

3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Gračišće,

4. Odluka o paušalnom oporezivanju smještaja u turizmu,

5. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gračišće,

6. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti,

7. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

8. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,

9. Odluka o prodaji nekretnine na području Općine Gračišće,

.

Akti Načelnika - siječanj

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2019. godinu

2. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2019. godinu

.

AKTI JEDINSTRVENOG UPRAVNOG ODJELA - prosinac 2018

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće


2018. godina

.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 20. prosinca 2018.

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

2. Odluka o II. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

3. I. Izmjene Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2018. godinu,

4. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

5. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

6. Proračun Općine Gračišće za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2020. – 2021.,

7. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

8. Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

11. Odluka o pokriću manjka,

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2019. godini,

13. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće,

14. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade,

15. Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće,

16. Odluka o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva,

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. studeni 2018.

1. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće, Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće

.

Akti načelnika – listopad

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti od 01.10.2018.

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva općinske uprave Općine Gračišće

Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika

.

10. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 11. rujna 2018.

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije zgrade javne namjene Kašća – kulturni i turističko informativni

centar Gračišće, u naselju Gračišće, na području Općine Gračišće

.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 06. rujna 2018.

 1. .Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu
 2. Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području
 3. Općine Gračišće unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
 4. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću
 5. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću
 6. Odluka o razrješenju člana uprave - direktora društva Gračišće
 7. Odluka o imenovanju člana uprave - direktora društva Gračišće d.o.o
 8. Zaključak o sufinanciranju troškova
 9. Odluka o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće
 10. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Akti načelnika - kolovoz

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti od 01.08.2018.

.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. srpnja 2018.

1. Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće, na području

Općine Gračišće, a u skladu s glavnim projektom pod nazivom "Izgradnja dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće"

Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (KLASA: 601-01/18-01/03

URBROJ: 2163/02-02-02-18- 2) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

2. Zaključak o utvrđivanju prodajne cijene za knjigu „25 godina Općine Gračišće“

3. Odluka o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće

.

Akti načelnika – srpanj

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 07. lipnja 2018.

 1. Statut Općine Gračišće
 2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gračišće
 3. Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće
 4. Odluka o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici
 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2018. godinu
 6. Zaključak o neprihvaćanju Zahtjeva trgovačkog društva USLUGA d.o.o. na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Akti načelnika - lipanj 2018.

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva općinske uprave Općine Gračišće

.

Akti načelnika – svibanj 2018.

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o video nadzoru

I. Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2018. godinu

Odluka o dodjeli općinske nagrade

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 23. ožujka 2018.

1.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

2.Rješenje o stavljanju mandata članice Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata članice Općinskog vijeća

Općine Gračišće

3.Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija Općine Gračišće za 2017. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2017. godinu

6. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2017. godinu

7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2018. godinu

8. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gračišće ( Popis DGU, Odluka o donošenju)

.

Akti Načelnika – ožujak 2018.

Odluka o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće

.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. siječnja 2018. godine

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

2. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

3. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

4. Izmjene i dopune Statuta Općine Gračišće (usklađenje sa Zakonom)

5. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra nekretnineoznake k.č. 791 upisane u z.k.ul. J.D.k.o. Škopljak

6. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

A

Akti načelnika - siječanj 2018.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2018. godinu

.

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 18. prosinca 2017. godine

1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje 2017. – 2022. godine

2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2018. godini

.

Akti Načelnika – prosinac 2017.

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gračišće

Odluka o otpisu sporno nenaplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata na dan 31. prosinca 2017. godine

Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Gračišće

Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Gračišće

Pravilnik o korištenju sredstava reprezentacije

Akti Načelnika - listopad 2017.

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće

Â

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 18. listopada 2017. godine

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće
 2. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće
 3. Odluka o prodaji suvlasničkog udjela nekretnine (zemljišta) u suvlasništvu Općine Gračišće
 4. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće
 5. Odluka o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće
 6. Rješenje o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće (Marijan Milotić/ Larisa Dremelj Vlašić)
 7. Rješenje o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće u mirovanje i verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Gračišće (Bruno Balde/Zvonimir Štrucelj)

.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. srpnja 2017. godine

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu
 2. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima
 3. Odluka o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2018.-2023.
 4. I. Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2017. Godini
 5. Zaključak o (ne) korištenju prava prvokupa Općine Gračišće
 6. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće
 7. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise
 8. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za kulturu
 9. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
 10. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za poljoprivredu
 11. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja poduzeća Gračišće d.o.o. za 2016. godinu

.

Akti Načelnika - srpanj 2017.

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće (www.pazin.hr/snovine/SN_25_2017.pdf)

.

Akti Načelnika- ožujak 2017. godine

Odluka o dodjeli uskrsnice i pince umirovljenicima s područja Općine Gračišće

a

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće- 15. ožujka 2017. godine

a

1. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2016. godinu

2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2017. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Gračišće

4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

5. Zaključak-Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

6. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

7. Odluka o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula

8. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu "Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga"

9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 8430/3 k.o. Gračišće

10. Zaključak-dodjela javnih priznanja Općine Gračišće za 2017. godinu

11. Odluka o izdavanju suglasnosti za izgradnju Novog Dječjeg vrtića u Gračišću

12. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća Načelnika za 2016. godinu.

a

Akti Načelnika- siječanj 2017. godine

a

1. Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

2. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Gračišće

3. Rješenje o imenovanju Povjerenika civilne zaštite Općine Gračišće i njihovih zamjenika

a

Aa

Akti Načelnika - prosinac 2016.


Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospijelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Gračišće

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće- 20. prosinca 2016. godine

a

1. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

2. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra nerazvrstane ceste oznake k.č. 9341 k.o. Gračišće

a

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 15. studeni 2016. godine

a

1. Odluka o II. izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2015. godini

2. Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lovrići - Bažoni - Brežani - Matkovići - Poldrugovci - ŽC5046 (NC011) na k.č. 794/10 k.o. Škopljak"

3. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima

4. Opis projekta "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste "Lovrići - Bažoni - Brežani - Matkovići - Poldrugovci - ŽC5046 (NC011) na k.č. 794/10 k.o. Škopljak"

a

a

Akti Načelnika - listopad 2016. godine

a

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Program ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. 

a

a

20. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 20. rujna 2016. godine

a

1. Odluka o davanju suglasnosti IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja - MANDALENČIĆI"

A

A

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 30. kolovoza 2016. godine

a

1. Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja "Izgradnja vodovodnog ogranka Mandalenčići-Putinji"

2. Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Općine Gračišće

3. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Gračišće

4. Zaključak o prihvaćanju izvještaja općinskog načelnika

5. Odluka o uređenju prometa na području Općine Gračišće

6. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće

a

a

Akti Načelnika - srpanj 2016. godine

1. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. 

2. Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava

a

A

Akti Načelnika - lipanj 2016. godine

1. Odluka o dodjeli općinske nagrade

2. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu

a

a

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 7. lipanj 2016. godine

a

1. Odluka o izdavanju izmjene i dopune suglasnosti za provedbu projekta "Izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće"

2. Odluka o odobrenju obročno otplate komunalnog doprinosa trgovačkog društva Cesta d.o.o. Pula

3. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

4. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2016. godinu

5. Rješenje o imenovanju natječajne komisije za promet imenovinom u vlasništvu Općine Gračišće

6. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća poduzeća Gračišće d.o.o.

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za razdoblje od 1995. do 2015. godine 

a

a

Akti Načelnika - travanj 2016. godine

1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće- objavljen u Službenim novinama Grada Pazina i općina broj 17/16

a

a

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja Načelnika

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 

Zaključak o sudjelovanju u sredstvima nabave opreme za zgardu susda u Pazinu

Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva tvrtke Ceste Pula d.o.o. za sklapanje ugovora o financiranju izgradnje objekata komunalne infrastrukture-nerazvrstane prometnice od lokalne ceste LC5018 do gospodarske zone "Krase II" i ekspolatacijskog polja "Krase" na području Općine Gračišće

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća Općine Gračišće i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera gospodarenja otpadom na području Općine Gračišće za 2015. godinu

Zaključak-Kašća

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II-GP 46 

Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Gračišće

Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite Opće namjene Općine Gračišće

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2016. godinu.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2016.-2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima Načelnika i Zamjenika Načelnika Općine Gračišće

Suglasnost općinskog vijeća Općine Gračišće za provedbu ulaganja odnosno projekt "Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće"

Izjava o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama

Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta "Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće"

Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Razvojna agencija Srce Istre" d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora "Razvojna agencija Srca Istre" d.o.o.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za 2016. godinu

Zaključak - prijedlog za suca porotnika

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu JUO Općine Gračišće

Zaključak-utvrđuje se prijedlog urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II-GP 46

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika

Zaključak o davanju u zakup više poslovnih prostora na području Općine Gračišće

Odluka o plaći i drugim pravima načelnika Općine Gračišće

Zaključak o povlačenju Odluke o materijalnim i drugim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Gračišće 

Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Gračišće d.o.o.

Odluka o II. izmjenana i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gračišće

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju

Plan davanja koncesija za 2016. godinu

Srednjeročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Zaključak o prihvaćanju izvještaja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Odluka o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na području Općine Gračišće

Zaključak-odbija se pravo prvokupa (Mario Rovis)

Zaključak-odbija se pravo prvokupa (Miloš Širol)

Jedanaesta (XI.) dopuna Knjige nekretnina Općine Gračišće

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2015. godinu

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

Odluka o materijalnim i drugim pravima Načelnika i zamjenika načelnika Općine Gračišće

Odluka o koeficijentima i naknadama troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II GP 46 (UPU 36)

Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Gračišće d.o.o.

Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Gračišće d.o.o.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za Gračišće d.o.o. za 2014. godinu.

Odluka o donošenju usklađenja Plana civilne zaštite za Općinu Gračišće

Odluka o donošenju usklađenja Plana zaštite i spašavanja za Općinu Gračišće

Odluka o donošenju usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Gračišće

Izvješće o stanju sustava za zaštitu i spašavanje na području Općine Gračišće za 2014. godinu.

Odluka o korištenju zgrade bivše škole u Bazgalji

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku općinskog načelnika

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uprabu informacija Općine Gračišće

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Etičkog povjerenstva oipćinskie uprave Općine Gračišće

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustav javne vodoopskrbe

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivnje i održvanje poljoprivrednih rudina i mjerma zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o pravnim osobma od posebnog značaja za Općinu Gračišće

Odluka o komunalnim djeltnostima na području Općine Gračišće

Zaključak o prihvćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2013. godinu

Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Grčišće za 2014. godinu

RJEŠENJE o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća općinskog načelnika

ZAKLJUČAK o donošenju Izvješća o stanju sustva za zaštitu i spašvanje na području Općine Gračišće za 2013. godinu

ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizciju i razvoj sustva zaštite i spašavnja na području Općine Gračišće za 2014. – 2016.godine

ZAKLJUČAK

Odluk o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunlne vodne građevine za javnu odvodnju

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODRENJA OTPADOM OPĆINE GRAČIŠĆE

ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunlne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće

Izmjene i dopune plan prijma na stručno ospososobljvnje bez zasnivnj radnog odnos u Jedinstveni uprvni odjel Općine Gračišće za 2013. godinu

Izmjene i dopune Statut Općine Gračišće

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivnju sredstva za rad političkih stranka i nezvisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2013. godini

Polugodišnji obrčun Prorčun Općine Gračišće za 2013. godinu,

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Godišnji financijski izvještaj za Gračišće d.o.o. za 2012. godinu

Urbanistički plan uređenja "Salamunišće"

Rješenje o imenovnju Odbora za gospodrski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunlne djelatnosti

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Zaključk o prihvćnju polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika

Rješenje o imenovnju komisije za stipendije

Plan prijma na stručno osposobljvnje bez zasnivnja radnog odnos u Jedinstveni uprvni odjel Općine Gračišće za 2013. godinu

Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013.-2015. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Katalog informcija Općine Gračišće i o osigurnju uvjeta za pristup informcijama kojim raspolže Općina Gračišće

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za kulturu

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za poljoprivredu

Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine Gračišće

Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gračišće

PRAVILNIK o korištenju službenih vozila

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gračišće

I .Izmjene i dopune Odluke o komunlnom doprinosu

Zaključak Izvještaja načelnika

Zaključak - IZVJEŠĆE Zaštita i spašvanje

Pravilnik o ocjenjivnju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Odluka o dnevnom radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

ODLUKA o raspoređivnju sredstava za rad političkih stranka i nezvisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2013. godini

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČIŠĆE

PRVILNIK o stipendiranju učenika i studenata Općine Gračišće

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE GRAČIŠĆE

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE

ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) 16 - Salamunišće II GP 70

ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU11) gosp. zone Krase II

IZVJEŠĆE Gračišće d.o.o. - ZAKLJUČAK

ODLUKA O BROJU ETAŽA

ODLUKA O DONOŠENJU UPU TP SvMM-11-11-29

ODLUKU o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknde za zadržavnje nezkonito izgrađenih zgrada u prostoru

ODLUKA O ZADUŽIVNJU

PALN PRIJEMA U SLUŽBU

PROCJENA - ODLUKA - VIJEĆE

RJEŠENJE o imenovanju članova Stožera zaštite i spašvnja Općine Gračišće

ZAKLJUČAK - IZVJEŠTAJA Dječjeg vrtića

RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za davnje u zakup poslovnog prostora

ZAKLJUČK NAČELNIK - zakup poslovnog prostora

Odluka Načelnik od 27.04.2012

ODLUKA o brtimljenju

Odluka o donošenju UPU KRASE II

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOS

Odluka o pravnim osobama – ZIS

ODLUKA O PRIKLJUČCIMA

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2011. GODINU

Odluka o zadužiavnju

Odluka – Plan civilne zaštite

ODLUKA – POLITIČKE STRANKE 2012.

Odluka – ZIS

PRVILNIK JUO GRAČIŠĆE 2012.

ODLUKA o II. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestma

ODLUKA o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2012. godinu

ODLUKA o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Gračišće

ODLUKA o ustrojavnju Katalog informcija Općine Gračišće i o osiguravnju uvjeta za pristup informcijama kojima raspolže Općin Gračišće

RJEŠENJE o imenovanju Natječjne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

Zaključak Gračišće d.o.o.

Zaključak Izvještaj Fonda

ODLUKA o ogrničenju korištenja voda od 23.07.2012.god.

ZAKLJUČAK o mjerama redukcije korištenja voda u IŽ od 23.07.2012.god.

JAVNI POZIV za predlgnje kandidata za člnove Općinskog savjeta mladih Općine Gračišće - od 05.09.2012.

ODLUKA o pokretnju postupaka za podnošenje prijedloga kandidta za izbor članov Općinskog savjet mladih Općine Gračišće - od 05.09.2012.

ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće - od 05.09.2012.

ODLUKA o općem korištenju voda, načinu održvnja grđevina, te osigurnju odgovrajuće kakvoće i dovoljne količine voda i uvjet korištenj javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih grđevina, koji nisu uključeni u sustv javne vodoopskrbe na području Općine Gračišće - od 05.09.2012.

RJEŠENJE o imenovnju Komisije za izbor članov općinskog Savjet mladih Općine Gračišće - od 05.09.2012.

RJEŠENJE o imenovnju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementrnih nepogoda - od 05.09.2012.

ODLUKA o izradi registra nerazvrstnih cesta na području Općine Gračišće i rješvanja imovinsko-prvnih odnosa nad nerzvrstnim cestama - od 07.11.2012

ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće - od 07.11.2012.

ZAKLJUČAK - ŠUME - od 07.11.2012.

Obračun prorčun Općine Gračišće za 2008. godinu

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Gračišće (Službene novine Grad Pazin 27/01 i 31/04)