Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


Postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Gračišće i k.o. Lindar PDF Ispis E-mail

O B A V I J E S T

Temeljem Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) obavještavaju se  sve zainteresirane strane, odnosno nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste  o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Gračišće i k.o. Lindar  kako će se obilježavanje i geodetsko snimanje obaviti:

-          u četvrtak 16.08.2018. u terminu 10.00 – 11.00 sati za NC „JAKAČIĆI – FARMA“;

-          u četvrtak 16.08.2018. u terminu 11.00 – 13.00 sati za NC „MANDALENČIĆI“;

-          u četvrtak 16.08.2018. u terminu 13.00 – 15.00 sati za NC „TUDORI“;

izlaganje na javni uvid u izrađene elaborate moći će se obaviti u prostorijama tvrtke „G.E.O.T.I.M.“ d.o.o. na adresi Alekse Šantića 30 u Poreču u terminu petak, 21.09.2018. godine od 09.00 do 12.00 sati.