nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

Općina Gračišće

Loža 1

52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

OIB: 54846336787

MB: 02611589

IBAN:HR4324070001813200006

OTP banka d.d.

tel. 052 687 111 (centrala)

e-mail: gracisce@gracisce.hr

www.gracisce.hr

Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Obrasci za građane PDF Ispis E-mail

NAJČEŠĆA POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI

Kako mogu ostvariti pravo na pomoć za novorođeno dijete?

Općina Gračišće za svako novorođeno dijete koje ima prebivalište na području Općine Gračišće je isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 2.000,00 kn.

Za svako novorođeno dijete roditelju djeteta dodijelit će se iznos od 2.000,00 kuna kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče .

Pravo na dodjelu novčanog iznosa imaju roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi s prebivalištem na području Općine Gračišće najmanje godinu dana.

Pravo na dodjelu pomoći za novorođeno dijete ostvaruje se najkasnije do dvanaest (12) mjeseci starosti djeteta, a prema pismenom Zahtjevu roditelja ili staratelja.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

  1. Izvadak iz matice rođenih za dijete
  2. Domovnicu djeteta
  3. Potvrdu o prijavi prebivališta za dijete
  4. Uvjerenje o određenom matičnom broju za dijete
  5. Presliku osobne iskaznice roditelja
  6. Presliku kartice tekućeg/žiro računa

NAČIN PODNOŠENJA UPITA GRAĐANA

Građani mogu svoje upite postaviti:

Putem pošte:

Općina Gračišće,  Loža 1

52403 Gračišće, Hrvatska

• putem faxa na broj 052687156

• putem telefona na broj 052687111

• e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Koje je radno vrijeme općinske uprave?

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom 

07-15

utorkom

07-16

srijedom

07-15

četvrtkom

07-15

petkom

07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom

08-14

utorkom

11-16

srijedom

08-15

četvrtkom

08-15

petkom

08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom

08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30

Kako mogu saznati kolika su mi dugovanja prema Općini Gračišće?

Za više informacija o stanju dugova javite se  na tel. 052687155 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Kome prijaviti kada pregori rasvjetno tijelo javne rasvjete?

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Gračišće građani mogu prijavljivati na broj telefona 052/687-111 ili putem elektroničke pošte na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?

Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno,

već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg Prostornog plana uređenja Općine Gračišće, ili prilikom izrade novog.

Tada javna rasprava traje 30 dana tijekom koje se daju zahtjevi i primjedbe na prijedlog plana. 

Budući da se radi o dugoročnom dokumentu, koji podrazumijeva vrlo složen, dugotrajan i skup postupak izrade,

ne rade se česte izmjene. Stoga Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće kontinuirano zaprima pisane zahtjeve koje će

se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili izrade novog plana.


SUSTAV ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU 

A

Prijava nepropisno odbačenog otpada

a

"ZELENI OTOCI" na području Općine Gračišće

REGISTRI / EVIDENCIJE

Registar imovine

Registar ugovora 2018.

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Gračišće

Prostorni plan

Državno poljoprivredno zemljištedsmdsadmska