nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
OBAVIJEST - JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail

Na temelju članaka 131.-133. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članaka 67. i 75.

Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN br. 59/18) objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem

je izvedena nerazvrstana cesta NC 055 (LC 50108 – Štihovići) na području Općine Gračišće u k.o. Lindar, da mogu izvršiti uvid u

geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u utorak 21. rujna

2021. godine od 14:30 – 16:30 sati u prostorijama Općine Gračišće, Gračišće, Zgrada Špitala - Općinska vijećnica.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna

nerazvrstana cesta kako je Općina Gračišće pokrenula postupak evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 055

(ceste kroz selo Štihovići). Općina Gračišće će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta, uz

stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Borisa Brajkovića koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno

stabilizirane i obilježene, započeti u ponedjeljak 13. rujna 2021. godine. Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste izradit će

UOIG Boris Brajković, Trg hodočasnika 1, Pazin.