Općina Gračišće Ispis

 

Općina Gračišće


 Općina Gračišće smještena je u istočnom dijelu središnje Istre.

Osnovana je 1993. godine, teritorijalnim preustrojem Republike Hrvatske

i podjelom bivše Općine Pazin.

Nakon izdvajanja naselja Lindar, 1997. godine,Âformirane su nove,

danas vežeće administrativne granice.

Općine Gračišće prostire se na 60,15 km2 i čini 2,13% površine

Istarske županije. Teren je velikim dijelom brdovit te je kategoriziran kao

brdsko - planinsko područje.

Prema popisu iz 2001. godine na području Općine živi 1439 stanovnika.

U sastavu Općine su slijedeći mjesni odbori:

Batlug, Bazgalji, Gračišće, Jakačići, Mandalenčići Milotski Brijeg i Škopljak,

te pripadajuća naselja i sela.

Sjedište Općine je u Gračišću, povijesnom, kulturnom

i administrativnom središtu.

Na području Općine Gračišće puno je spomenika velikog kulturnog značaja

koji svjedoče o dugoj tradiciji življenja na ovom prostoru te lokaliteta

s očuvanim prirodnim ljepotama i prekrasnim vizurama.

Općina Gračišće sve je više prepoznatljiva i po brojnim kulturnim

i zabavnim manifestacijama od kojih su mnoge prerasle u tradicionalne fešte.

Najstarija i najpoznatija je " Vidova " koja se slavi u čast  Sv. Vida

koji je svake godine 15. lipnja pa se onda dan Općine " Vidova "

održava naredni vikend.

A

a

A

A

A

A

A

.

.