Klubovi i udruge Ispis

OTVORENI NATJEČAJ

2020. godina

ODLUKA o poništenju javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2020. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2020. godinu

Izmjene i dopune godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2020. godinu

Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2020. godine.

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Upute za prijavitelje,

2. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,

3. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,

4. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

6. Obrazac izjave o nekažnjavanju

7. Obrazac o ispunjenim obvezama

8. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja

9. Obrazac za ocjenu programa/projekta/manifestacije,

10. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije,

11. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije,

12. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.


ZATVORENI NATJEČAJ


2019. godina

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje socijalne skrbi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje kulture

.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće za 2019. godinu

Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2019. godine.

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Upute za prijavitelje,

2. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,

3. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,

4. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

6. Obrazac izjave o nekažnjavanju

7. Obrazac o ispunjenim obvezama

8.Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja

9. Obrazac za ocjenu programa/projekta/manifestacije,

10.Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije,

11.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije,

12.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.


2.11. Ažurirani Indikativni kalendar natječajnog postupka

2. Ažurirani Indikativni kalendar natječajnog postupka


.

2018. godina


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje socijalne skrbi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede

.

.

1. Ažurirani indikativni kalendar natječajnog postupka

2. Ažurirani indikativni kalendar natječajnog postupka

.

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Gračišće da je 07. ožujka 2018. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manfestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2018. godini, te da je isti otvoren do 06. travnja 2018. godine.


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na podrućju Općine Gračišće za 2018. godinu

Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće,

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2018. godine,

Upute za prijavitelje.

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1.Opisni obrazac prijave,

2.Obrazac proračuna,

3.Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

4.Izjava o ispunjenim obvezama,

5.Izjava o nekažnjavanju,

6.Popis priloga koji se prilažu prijavi na javni natječaj,

7.Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja,

8.Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije,

9.Ugovor o dodjeli financijskih sredstava,

10.Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije,

11.Financijski izvještaj programa/projekta/manifestacije.2017. godina

Obaviještavamo sve zainteresiranje udruge koje djeluju na području Općine Gračišće da je 5. travnja 2017. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manfestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2017. godini, te da je isti otvoren do 5. svibnja 2017. godine.

a

a

Dokumentacija relevantna za javni natječaj:

a

1. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na podrućju Općine Gračišće za 2017. godinu,

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće,

3. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2017. godine,

4. Upute za prijavitelje.

a

a

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

a

1. Opisni obrazac prijave,

2. Obrazac proračuna,

3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

4. Izjava o ispunjenim obvezama,

5. Izjava o nekažnjavanju,

6. Popis priloga koji se prilažu prijavi na javni natječaj,

7. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja,

8. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije,

9. Ugovor o dodjeli financijskih sredstava,

10. Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije,

11. Financijski izvještaj programa/projekta/manifestacije.

a

a

Odluke o osnivanju Povjerenstva:

a

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2017. godini,

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu.


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje socijalne skrbi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede


a

a


a

2016. godina

Obaviještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Gračišće da je 1. lipnja 2016. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2016. godini, te da je isti otvoren do 1. srpnja 2016. godine.

A

Dokumentacija relevantna za javni natječaj:

a

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Gračišće

2. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2016. godini

3. Upute za prijavitelje

a

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

a

1. Opisni obrazac prijave

2. Obrazac proračuna

3. Popis obaveznih priloga

4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5. Izjava o nekažnjavanju

6. Izjava o ispunjenim obvezama

7. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja

8. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije

9. Ogledni primjerak ugovora o dodjeli financijskih sredstava

10. Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije

11. Financijski izvještaj programa/projekta

a

Odluke o osnivanju Povjerenstava:

a

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gračišće u 2016. godini

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu