Savjetovanje sa javnošću Ispis

Koordinator za savjetovanje Općine Gračišće:

OPĆINA GRAČIŠĆE

Jedinstveni upravni odjel

Loža 1, 52403 Gračišće

Tel: 052/687-155

Fax:052/687-156

www.gracisce.hr

.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Gračišće uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Gračišće.

.

.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Izmjene i dopune PLANA savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Plan normativne aktivnosti 2018

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Izmjene i dopune Plana savjetovanja u 2019. godini

Plan normativne aktivnosti za 2019

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

Plan normativne aktivnosti za 2020

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

.

OTVORENA SAVJETOVANJA 2022.

A

A

Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,  85/15, 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

.

Savjetovanje je otvoreno od 17. studenog 2022 do 30. studenog 2022 godine

.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2023 godinu te projekcija za 2024 i 2025 godinu

Posebni dio proračuna za 2023 godinu te projekcija za 2024 i 2024 godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

ZATVORENA SAVJETOVANJA 2022.

A

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje: pdf ili word

-Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Savjetovanje s javnošću nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine

Gračišće

- Poziv na savjetovanje

- Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

- Obrazac za sudjelovanje: pdf ili word

- Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Statuta Općine Gračišće

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Statuta Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje: pdf ili word

- Izvješće o provedenom savjetovanju


Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje: pdf ili word

- Izvješće o provedenom savjetovanju


Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje: pdf ili word

- Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračišće

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje: pdf ili word

- Izvješće o provedenom savjetovanju

.

ZATVORENA SAVJETOVANJA 2021.


Savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračišće:

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje: pdf ili word

- Izvješće o provedenom savjetovanju


Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Savjetovanje je otvoreno od 26. studenog 2021 do 05. prosinca 2021. godine.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2022 godinu te projekcija za 2023 i 2024 godinu

Posebni dio proračuna za 2022 godinu te projekcija za 2023 i 2024 godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

.

Savjetovanje sa javnošću o donošenju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće:

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće

- Obrazac za sudjelovanje WORD ili PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Savjetovanje sa javnošću o donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje WORD ili PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju

ZATVORENA SAVJETOVANJA 2020.

Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

.

Savjetovanje je otvoreno od 13. studenog 2020. do 13. prosinca 2020 godine do 12,00 sati.

.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2021 godinu te projekcija za 2022 i 2023 godinu

Posebni dio proračuna za 2021 godinu te projekcija za 2022 i 2023 godinu

Prijedlog Proračuna Općine Gračišće za 2021 i projekcija za 2022 i 2023 godinu 

Općina Gračišće objavljuje Savjetovanje na Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće i traje od 12. studenog do 13. prosinca 2020.

Poziv na savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće

Strategija razvoja turizma na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje WORD i PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Savjetovanje s javnošću o donošenju Statuta Općine Gračišće

- Nacrt Prijedloga Statuta Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje- ispravak:utvrđena je pogreška u tekstu u dijelu Važna napomena te ona sada glasi:

("Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 13. lipnja 2020. dostaviti na adresu: Loža 1, 52403 Gračišće ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ")

-pristigle primjedbe

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje s javnošću o donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-obrazac za sudjelovanje

-pristigle primjedbe

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

ZATVORENA SAVJETOVANJA

2019.


Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

.

Savjetovanje je otvoreno od 29. studenog 2019. do 14. prosinca 2019. godine do 12,00 sati.

.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Posebni dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o savjetovanju

.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GRAČIŠĆE ZA RAZDOBLJE 2019-2025.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gračišće

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazloženje Odluke

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke pdf

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke word

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

  • Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu Općine Gračišće

  • Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.

Obrazac za sudjelovanjeÂKarta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta:

http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljite-opina-graie

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

- scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

- klikom na "Layer list" ("Lista slojeva") pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

- odaberite sloj koji želite pregledavati - "Poljoprivredne površine"

-upisom broja katastarske čestice na "Search" ("Traži") i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

- klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-klikom na "Export Map" omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o izvršenom javnom uvidu.

.

2018.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju,Nadopuna izvješća o provedenom savjetovanju

.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Javno savjetovanje o Prijedlogu (Nacrtu)Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Obrazac za sudjelovanje

Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta:http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljiste-opcina-gracisce

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

-scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

- klikom na "Layer list" ("Lista slojeva") pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

- odaberite sloj koji želite pregledavati - "Poljoprivredne površine"

-upisom broja katastarske čestice na "Search" ("Traži") i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

-klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-klikom na "Export Map" omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o provedenom savjetovanju


.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

  • Javno savjetovanje o Prijedlogu ( Nacrtu ) Odluke o općinskim porezima Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

  • Javno savjetovanje o Prijedlogu ( Nacrtu ) Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

OBRAZAC

Izvješće

OBRAZAC

Izvješće

.2017

  • Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Obrazac

Izvješće

.

Savjetovanja vezana uz Proračun

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu

.

.