Obavijest roditeljima Ispis

Obavještavamo roditelje sa područja Općine Gračišće da provjere da li se njihovo dijete nalazi na popisu za dodjelu paketića Djeda

Božićnjaka povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Paketići će se dodjeljivati djeci od navršene 2. godine života (djeca

rođena 2016. godine) i do zaključno sa 4. razredom osnovne škole.

Provjeru izvršiti najkasnije do 01. prosinca 2018. godine na broj telefona Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće 687-155.

Slikovni rezultat za santa claus