OBAVIJEST - Dječji vrtić Ispis

Općina Gračišće je, s ciljem unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Gračišće, a uz pomoć sufinanciranja  iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” dobila sredstva za izgradnju dječjeg vrtića u Gračišću.

Više o informacija