OBAVIJEST O ZABRANI POSJETA USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI Ispis

Sukladno Uputama HZJZ za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi, obavještavamao da su do daljnjeg zabranjene sve posjete korisnicima, donošenje hrane i sl., kao i posjet korisnika kući kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu socijalne skrbi ne bi inficirali i prilikom povratka infekciju prenijeli na ostale korisnike.