Gračišće d.o.o. Ispis

Gračišće d.o.o.


2018.godina

Godišnji financijski izvještaji Gračišće doo za 2018 godinu ( Bilanca , Račun dobiti i gubtka , Bilješke , Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja , Odluka o pokriću gubitka , Pregldeg prenesenog dobitka - gubitka ) 

Zaključak o prihvaćanju  Objava u Službenim novinama Grada Pazina ( https://www.pazin.hr/snovine/SN_21_2019.pdf ) 

- Upućivanje na vijeće 09.05.2019. godine te prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

2017. godina

2016.godina

Sponzorstva i donacije za razdoblje od 01.01.-15.11.2013. godine